ΕΒΑ DINO C Cross Cut (Κονφετί)

To ΕΒΑ DINO C Cross Cut (Κονφετί)

Επίπεδο ασφαλείας  P-2 Ταινία 4 mm (S)
Ικανότητα φύλλου *: 13 | 11 φύλλα
Επίπεδο ασφαλείας  Ρ-4 4 χ 40 mm κοπή σωματιδίων (C)
Ικανότητα φύλλου *: 8 | 6